Latinske ordtak

Latinske ordtak brukes fortsatt dag i den vestlige verden, selv om det ikke er noe land som fortsatt snakker det latinske språket som var det offisielle språket til romerriket. De latinske ordtakene viser til den fascinerende kulturen og historien til en av de viktigste tidsepokene i europa.

<<  <   Side 2 av 15   >  >>A posse ad esse non valet consequentia - En tings potensial utgjør ikke alltid sluttresultatet.

Ab igne ignem capere - Bekjemp brann med brann.
<<  <   Side 2 av 15   >  >>

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: