Kloke ordtak

Kloke ordtak kjennetegnes av at budskapet har en viss visdom i seg, og kan virke rådgivende i forskjellige situasjoner. Nedenfor finner du en rekke kloke ordtak. Til venstre finner du flere underkategorier som kan gå under kloke ordtak.

<<  <   Side 44 av 44If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. - Har du ikke noe snilt å si, ikke si noe i det hele tatt.

If you fail to plan, then you plan to fail - Hvis du mislykkes i å planlegge, planlegger du å mislykkes.
<<  <   Side 44 av 44

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: